טיפ


סדר את המשימות מן החשובה ביותר לחשובה פחות

סדר לך את סדר המשימות לפי סדר חשיבותן כאשר המשימה הגדולה והקשה מכולן ראשונה. כל משימה גדולה למשימות קטנות שתוכל לעמוד בהן.

31.05.2015