טיפ


נשום נשימות עמוקות להגברת יכולת הריכוז

נשימות עמוקות- נשום נשימות עמוקות הממלאות את חלל הבטן,ו"הוצא" את הבטן החוצה, השהה את האויר , שחרר באיטיות, כאשר הבטן מוכנסת פנימה.תרגל מספר פעמים.תרגיל זה מספק חמצן למוח , מרענן מסיר עייפות , מחזק את מיתרי הקול וגורם להרמת יכולת הקשב והריכוז. בדוק ומנוסה.

31.05.2015