טיפ


קבל את קשיי הקשב שלך באהבה

קבל את קשיי הקשב שלך באהבה, אל תילחם בהם בשום אופן. הם מסמנים לך מתי יש עודף רעש באוויר. זה הזמן להאט או לעצור לרגע.

31.05.2015