טיפ


הקדש בכל מוצ'ש זמן לכתיבת ממ'ש

הקדש בכל מוצ'ש זמן לכתיבת ממ'ש - מערכת משימות שבועית, בה יירשמו כל המטלות גדולות כקטנות. כך תשיג יותר סדר, ארגון ושליטה בזמן שלך.

31.05.2015