טיפ


פעל לפיתוח השעון הפנימי שלך:

שים שעון בכל חדר. ככל שיהיו יותר שעונים בטווח הראייה שלך, גם אם לא תסתכל עליהם, כך תשתפר המודעות שלך לזמן. בדוק מה השעה באופן קבוע. הצב נקודות שבהן אתה בודק את השעון במהלך היום.

31.05.2015