טיפ


הנח את המפתחות במקום קבוע

הנח את המפתחות - במקום קבוע, ולא תיאלץ לחפש אחריהם כל השבוע !

31.05.2015