טיפ


כשעולה מחשבה מטרידה

כשעולה מחשבה מטרידה נספר לידיד את זו העובדה במחברת נרשום חצי עמודה ואחרי ניקוי הראש ממשיכים בעבודה

31.05.2015