טיפ


תנהל את זמנך ב'מחר'

יש לך 'הצפה' של מטלות? מומלץ לקחת פנקסון (שיהיה בכיס/בתיק) כל היום ולכתוב בו את כל המטלות המסיחות. ניתן לקרוא לו בשם 'ולכשיהיה לי זמן'

31.05.2015