טיפ


אל תגיד אי אפשר!

אל תגיד אי אפשר!
צור, חשוב, דמיין את תמונת ההצלחה ,
תכנן, כתוב דרכים לבצוע, בצע.
והתחייב למשימה !


08.06.2015