טיפ


אפשרו לרגשותיכם לזרום ודרכים חדשות ייפתחו בפניכם

אפשרו לרגשות לזרום! חוסר הצלחה מוביל לתסכול. תסכול תוקע התפתחות. מצאו את דמעותיכם על הכישלונות ודרכים חדשות ייפתחו בפניכם.

31.05.2015