טיפ


חלקו משימה גדולה למשימות קטנות

מומלץ לחלק משימה גדולה ומורכבת למשימות קטנות ופשוטות. באופן זה ההתקדמות תהיה עקבית ולא מפחידה.

31.05.2015