אירועים אחרונים


Cog-Fun - טיפול בילדים ומתבגרים עם הפרעת קשב

Cog-Fun - טיפול בילדים ומתבגרים עם הפרעת קשב

עלון קשב ADHD
שלום רב,
מהי הפרעת קשב? האם היא הפרעה פסיכיאטרית? בעיה התנהגותית? לקות נוירולוגית? קושי קוגניטיבי?
ראסל בארקלי הגדיר אותה כפגיעה בתפקודים הניהוליים, פגיעה אשר גורמת לקשיים בהתנהגות, קשיים בתכנון וקשיים בתפקוד. קבוצת מרפאות בעיסוק ישראלית הגדירה את הפרעת הקשב במונ...


12.01.2020

השגחה הורית בעידן הדיגיטלי - צמצום הסכנה לילדים באינטרנט

השגחה הורית בעידן הדיגיטלי - צמצום הסכנה לילדים באינטרנט

עלון קשב ADHD

השגחה הורית בעידן הדיגיטלי:
עקרונות לצמצום הסכנה באינטרנט 
ירון סלע 

בשני העשורים האחרונים, עיצב האינטרנט מחדש את האופן שבו אנו וילדינו מחפשים ומשיגים מידע, מנהלים תקשורת בינאישית, צורכים בידור, מזמינים אלינו ביגוד, מזון וכרטיסים, ועוד. הזמינות הטכנולוגית עוררה את השא...


11.01.2020

מועצת המנהלים של המוח החליטה: דרושה שיגרה יותר טובה!

מועצת המנהלים של המוח החליטה: דרושה שיגרה יותר טובה!

עלון קשב ADHD
שלום רב, 
שיגרה זה טוב! שיגרה היא מנוחה ממחשבות במוחם הגועש של בעלי הפרעת קשב. נגה ויסבוך-אבן, מרפאה בעיסוק-מאמנת-מארגנת, מציעה לפתח שיגרה טובה על ידי איתור הזמנים המאתגרים במהלך היום, עיצוב סביבת עבודה, הגדרת משימות ותירגול המשימות עד שיהפכו להרגלים שבשיגרה....


11.01.2020