אירועים אחרונים


גוזלים

בכל משפחה יש את הרגעים בהם הגוזלים יוצאים לדרך עצמאית.
העצמאות מתבטאת ,לדעתי, בהבנה של כל אחד מבני המשפחה שהגוזל כבר יכול וצריך לבחור את הדרך שלו.לקבל החלטות על פי בחירתו ולהצליח להגיע ליעדים,מטרות וחלומות בעצמו.

בני משפחה של בנים/בנות עם צרכים מיוחדים חשים רגשות מעורבים.

איך האנשים יקבלו אות...


07.09.2015