מאמר


סטודנטים עם הפרעת קשב ADHD

סטודנטים עם הפרעת קשב ADHD

בנוסף לקשיי התארגנות, עמידה בזמנים וארגון החומר הלימודי, עלול הסטודנט עם הפרעת קשב לסבול מקשיים חברתיים הנובעים מן ההפרעה: דיבור מרובה, התפרצות לדברי אחרים, חוסר הקשבה, וכחנות - ואז יסבול מבידוד חברתי וחוסר אפשרות לקבל תמיכה מעמיתיו ללימודים. 
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4670027,00.html​

כדאי לך לקרוא עוד באתר על סטודנטים עם הפרעת קשב.
24.06.2015