מכתב תודה


מכתב תודה - התערבות Cog-Fun בריפוי בעיסוק לאנשים עם ADHD.

לזיוה דינה - קשב ADHD,
תודות על פרסום המאמר שלנו בנושא:
התערבות Cog-Fun בריפוי בעיסוק לאנשים עם ADHD. 
פרסום המאמר בעלון קשב ADHD עזר לנו להפיץ מידע לציבור נרחב אודות הגישה, ואנחנו מקוות שבכך נצליח לעזור ליותר משפחות.

בברכה,

צוות המעבדה הנוירוקוגניטיבית תפקודית בבית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה והאוניברסיטה העברית:
ג'רי האן-מרקוביץ, ד"ר עדינה מאיר, ד"ר רותי טראוב, אורית פישר:
https://medicine.ekmd.huji.ac.il/schools/occupationaltherapy/He/research/ResearchLabs_he/Pages/CognitiveLimitation_he.aspx

לחץ כאן לקריאת המאמר:
Cog-Fun : ריפוי בעיסוק להפרעת קשב - גישה ישראלית  


22.06.2015