עלון קשב ADHD


חוק זכויות סטודנטים עם ליקויי למידה

חוק זכויות סטודנטים עם ליקויי למידה

עלון קשב ADHD

מנויי העלון וקוראיו היקרים, 
בוא החורף מבשר את תחילת שנת הלימודים במוסדות הלימוד העל-תיכוניים. זאת הזדמנות לבקש מפעילי עמותת "לשם" לספר על "חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה", להביא מידע שימושי ולעדכן בתהליכי יישום החוק. קריאה מהנה.

חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות העל-תיכוניים, התשס"ח, 2008
מידע שימושי לאנשים עם ליקויי למידה והפרעות בקשב ולאנשי מקצוע
כתבו: גיא פינקלשטיין - מנכ"ל עמותת לשם,
מיכל טבקמן - רכזת תחום חקיקה בעמותת לשם

הקדמה
בפברואר 2009 נכנס לתוקפו חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות העל תיכוניים. מטרת החוק לסייע למועמדים וללומדים במוסדות אלה למצות את זכויותיהם בצורה המיטבית. בנוסף, החוק קובע בפעם הראשונה בישראל ואולי אף בעולם את מקצוע האבחון של מבוגרים עם ליקויי למידה והפרעות בקשב.
במוסדות להשכלה על תיכונית לומדים 17,500 סטודנטים עם ליקויי למידה המהווים 5.6% מכלל התלמידים במוסדות אלה (אגף המחקר והמידע של הכנסת, 12/2005).  כמעט בכל מוסד להשכלה על-תיכונית פועל כיום מרכז תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה, ובסך הכל 55 מרכזי תמיכה בחסות עמותת לשם. התפתחות זו אפשרה שינוי עמדות כלפי סטודנטים לקויי למידה. במקום יחס של חמלה, הם זוכים לאמון ביכולותיהם ולעיגון זכויותיהם בחקיקה.

המידע להלן יובא ב- 4 פרקים:
א. הגדרות החוק - לקות למידה והפרעות בקשב, המוסדות שעליהם חל החוק,
ב. אנשים לקויי למידה - התאמות בקבלה ללימודים ובמהלך הלימודים,
ג. אנשי מקצוע - אבחון מוכר ומאבחן מוכר.
ד. עדכונים ומילים היוצאות מן הלב.

א. הגדרות החוק:

לקות למידה והפרעות בקשב:
לקות המשליכה על תהליכים קוגניטיביים והבאה לידי ביטוי בקשיים משמעותיים שאינם תואמים את הצפוי לגילו של בעל הלקות ברכישת מיומנויות או בשימוש בכישורים של קשב וריכוז, שפה, קריאה, כתיבה, המשגה, תפקוד ניהולי או יכולות חישוביות, חברתיות או רגשיות, למעט קשיי למידה הנובעים מאחד או יותר מאלה בלבד: פגיעה חושית, לקויות מוטוריות, פיגור שכלי, מוגבלות נפשית או תנאים חיצוניים, כגון חסך סביבתי, תרבותי או חברתי-כלכלי.

המוסדות שעליהם חל החוק:
1. מוסדות אקדמיים:
כל מוסד שקיבל רישיון להעניק תואר ישראלי על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
2. מוסדות מקצועיים:
2. א. כל מוסד להכשרה או השכלה מקצועית טכנית, תורנית או דתית.
2. ב. מוסד המכשיר את תלמידיו לבחינות ממשלתיות.
2. ג. מוסד המעניק השכלה המוכרת על ידי משרד ממשלתי.
2. ד. השכלה קדם אקדמית - כל מכינה של מוסד אקדמי, מכינה לבגרות או מכינה קדם הנדסית. 

ב. אנשים לקויי למידה - התאמות בקבלה ללימודים ובמהלך הלימודים

קבלה למוסד הלימודים עם התאמות:
אדם עם ליקויי למידה ו/או הפרעת בקשב וריכוז הרוצה להתקבל ללימודים ובידיו אבחון מוכר, זכאי לקבל התאמות בהליך הקבלה למוסד. ההתאמות ניתנות גם עבור בחינות ומטלות הנערכות על ידי גורם חיצוני ומשמשות את המוסד בהליך הקבלה כדוגמת בחינות המרכז הארצי לבחינות והערכה.
שים לב! על מנת לקבל התאמות בהליך הקבלה עליך להגיש למוסד עורך הבחינה אבחון מוכר

התאמות במהלך הלימודים:
• סטודנט/ית עם ליקויי למידה ו/או הפרעת בקשב וריכוז, שבידיו/ה אבחון מוכר , זכאי/ת להתאמות במסגרת הלימודים. את הבקשה להתאמות יש להעביר לגורם המתאים במוסד הלימודים בצרוף אבחון מוכר. ניתן לצרף גם חוות דעת של מרכז התמיכה ללקויי למידה הקיים במוסד זה.
• על המוסד לתת תשובתו תוך 30 יום מרגע שהתקבלה הבקשה.
• ניתן להגיש ערעור על החלטת המוסד.
• סטודנט/ית יכול/ה, בכל עת במהלך לימודיו, להגיש בקשה חוזרת להתאמות וזאת בצירוף חוות דעת מקצועית של מרכז התמיכה במוסד.
• ההתאמות מתייחסות הן לדרכי ההיבחנות והן לפעילות תומכת במהלך הלימודים. 

ג. אנשי מקצוע - אבחון מוכר ומאבחן מוכר

מהו אבחון מוכר?
החוק קובע כי, אדם הרוצה למצות את זכויותיו על פי חוק זה, עליו להגיש למוסד הלימודים אבחון שנערך על ידי מאבחן מוכר כהגדרתו בחוק זה, לשם זיהוי ליקויי הלמידה ו/או הפרעות הקשב שלו.

בעלי מקצועות הרשאים לקבל תעודת "מאבחן מוכר" ולאבחן מבוגרים:
1. פסיכולוג מומחה.
2. בוגר תואר שני בלקויות למידה ממוסד אקדמי ישראלי מוכר או ממוסד בחו"ל אשר קיבל הכרה על ידי שר החינוך.
3. אנשי מקצוע נוספים בעלי תואר שני ממוסד אקדמי ישראלי או ממוסד מחו"ל, לרבות ברפואה, בריפוי בעיסוק או בהפרעות בתקשורת, שקיבלו הכרה משר החינוך.
4. אבחון דיסגרפיה: מרפאים בעיסוק בעלי תואר שני ממוסד אקדמי ישראלי מוכר או מוסד מחו"ל אשר קיבלה את אישור מנכ"ל משרד הבריאות.
5. אבחון ליקוי בעיבוד שמיעתי או דיבור: קלינאי תקשורת בעלי תואר שני ממוסד אקדמי ישראלי מוכר או ממוסד מחו"ל אשר קיבלה את אישור מנכ"ל משרד הבריאות.
6. אבחון הפרעות קשב וריכוז:
א. נוירולוג או נוירולוג ילדים
ב. פסיכיאטר מבוגרים או פסיכיאטר של הילד והמתבגר
ג. רופא מומחה ברפואת ילדים עם ניסיון של שלוש שנים לפחות בהתפתחות
הילד.

שימו לב! רק מאבחנים שקיבלו הכרה קבועה או זמנית, רשאים לערוך אבחון מוכר ללקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז. רק אבחון מוכר יאפשר קבלת התאמות וסיוע במבחני הכניסה ובמהלך הלימודים במוסדות השכלה על תיכוניים.

תעודת מאבחן מוכר זמנית:
שר החינוך רשאי לתת תעודת הכרה זמנית למי שהגיש בקשה לכך בתוך שישה חודשים מיום תחילת החוק, ובתנאי שהוא עומד גם בתנאים שהוגדרו במיוחד. היות וטרם נכנסו תקנות החוק לתוקף, ייתכן ויועתק יום הספירה של ששת החודשים ליום כניסת התקנות לתוקפן.

תהליך קבלת תעודת הכרה כמאבחן:
אדם המבקש תעודת הכרה כמאבחן יגיש בקשה לשר או למי שהוסמך לכך ויצרף לבקשה מסמכים המעידים על קיום התנאים שפורטו בסעיפים הקודמים. השר יפרסם את רשימת המאבחנים המוכרים לפי חוק זה ואת תחום האבחון שהמאבחן מוכר לגביו. 

ד. עדכונים ומילים היוצאות מן הלב 
התקנות המפרטות את יישום החוק היו אמורות לעבור אישור של ועדת החינוך. והנה, עברה שנה וחצי מאישור החוק בכנסת ועשרה חודשים מרישומו בספר החוקים, ועדיין אין תקנות מאושרות. משמע, לצערנו , כי שר החינוך והממשלה אינם מקיימים את לשון החוק ואת הסדרת נושא האבחון. מצב זה יוצר אי שקט ובלבול, פוגע בזכויותיהם של לקויי הלמידה ופוגע בחופש העיסוק של המאבחנים. .

אנו, בעמותת לשם, פעלנו לאורך כל הדרך עם ח"כ זבולון אורלב, יוזם החוק, ועם ח"כ הרב מיכאל מלכיאור, יו"ר ועדת החינוך. ליווינו את התהליך וסיפקנו ייעוץ מקצועי. חשוב לנו מאוד להמשיך ולקדם את החוק עד ליישומו המלא תוך הקפדה על סטנדרטים אקדמיים ומקצועיים. לשם כך אנו מגייסים את הניסיון הרב שצברנו בשטח בתמיכה באוכלוסיית המבוגרים עם ליקויי למידה, ואת הידע של אנשי המקצוע הרבים שנרתמו לעזרתנו.  

עמותת לשם עמלה במשך שבעה חודשים על ניסוח מסמך התקנות לחוק כפי שאנו מבינים אותו. הקמנו שלושה צוותים אשר ניסחו את נושאי ההתאמות בכניסה למוסד הלימודים,  התאמות בלימודים, פעילות תומכת, הסדרת מקצוע המאבחנים ועוד. בצוותים אילו נטלו חלק מעל 40 אנשי מקצוע מובילים, המייצגים קשת רחבה של מקצועות ותפקידים כגון: רופאים, פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, חוקרים, משפטנים, מנהלי ועובדי מרכזי התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה, וכמובן אוכלוסיית האנשים עם ליקויי הלמידה בעצמם.

כיום, לאחר לחץ בלתי פוסק שהפעלנו על משרד החינוך, נתבשרנו שהוקמה וועדה לתיקנון התקנות בראשות ד"ר ליאורה מרידור, לצערנו ולמרות התראותינו הרבות, בחר שר החינוך שלא לשלב את נציגי הארגונים ונציגי אוכלוסיית האנשים עם ליקויי למידה בוועדה. רק חלק מזערי מחברי הוועדה הנם אנשים הבאים מתחום לקויות הלמידה. זאת התעלמות מנורמות שהשתרשו כבר ודוגלות בשיתוף מלא של אוכלוסיה עם מוגבלויות בכל שיח הנוגע לה. אנו מקוים שבתהליך תיקון התקנות יהיה ערוץ פתוח אל אנשי השטח, אשר הם אלה אשר יושפעו מן החוק ויישמו אותו הלכה למעשה.
כדי להבטיח את זכויותיכם כלקויי למידה וכאנשי מקצוע, כדאי לפנות לגורמים הבאים:

אתם מוזמנים להירשם בעמותת לשם לקבלת עדכונים בנושא חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות העל-תיכוניים.
גיא פינקלשטיין,מנכ"ל עמותת לשם, 0523-659956 ,  guyfink@bezeqint.net

תודה שהיית עמי עד כאן.

העלון הבא יביא כלים התנהגותיים לטיפול בילדים עם הפרעות קשב וריכוז ובעיות התנהגות.
אם הנך מומח/ית הנותנ/ת שרותי אבחון, טיפול, הוראה, יעוץ, אימון או הדרכה לילדים והוריהם, כדאי לך לכתוב אליי כדי לפרסם את שרותיך בעלון הקרוב.

חג שמח!

לפניות: 

 גיא פינקלשטיין, מנכ"ל עמותת לשם
ת"ד 1078 כוכב יאיר 44864 , טלפקס: 09-7498001
נייד :0523-659956 , דוא"ל: guyfink@bezeqint.net

שר החינוך 
רחוב שבטי ישראל 34
ירושלים 91911, דוא"ל: lishkas@education.gov.il

גף ליקויי למידה, שפ"י - משרד החינוך
רחוב דבורה הנביאה 2
ירושלים 91911 

 

תודה על קריאת עלון קשב ADHD
אני מזמינה אותך לחכות ביחד לעלון הבא.

בברכה,

זיוה דינה - קשבים
יעוץ להפרעת קשב
דיוורי טיפול, חינוך ואימון 
לקהלי יעד מותאמים במיוחד

adhdindex.co.il

 

 

 ה​​רשם לעלון כדי לקבל עדכונים על הטיפול ​בהפרעת קשב ADHD:

עלון קשב ADHD למשפחה

עלון קשב ADHD למבוגרים

הרשם ל"קשבים" כדי לקבל עדכונים לאנשי טיפול, חינוך ואימון:

״קשבים״ להתפתחות מקצועית


31.08.2017