מאמר


משרד הבריאות - בקשה להכללת תכשיר רפואי בסל התרופות

משרד הבריאות, אגף הרוקחות: נוהל להגשת בקשה להכללת תכשיר רפואי בסל שרותי הבריאות.  מצורף קובץ להגשת הבקשה.
01.11.2013