סרטון וידאו


תקדישו מחשבה שנייה לאנשים עם ADD ADHD

תקדישו מחשבה שנייה לאנשים עם  ADD ADHD  -
הממציאים 'המשוגעים' אשר שינו את העולם.

 

 
09.12.2015