טיפ


חלקו משימה גדולה למשימות קטנות

מומלץ לחלק משימה גדולה ומורכבת למשימות קטנות ופשוטות.
באופן זה ההתקדמות תהיה עקבית ולא מפחידה.


21.05.2015