עלון קשב ADHD


אבחונים, ועדות חינוכיות וזכויות תלמידים - מה הורים יכולים לעשות?

אבחונים, ועדות חינוכיות וזכויות תלמידים - מה הורים יכולים לעשות?

עלון קשב ADHD

אבחונים, ועדות חינוכיות וזכויות תלמידים - 
מה הורים יכולים לעשות?

יעל פקלר

הורים רבים חשים בלבול ואי הבנת הזכויות שלהם. בתפקידי כיועצת חינוכית, אני פוגשת הרבה שאלות של הורים שחוזרות על עצמן ובאי דיוק בהפניית הורים לאבחונים על ידי גורמים בלתי מוסמכים.

בקיץ 2018 אישרה הכנסת את התיקון לחוק החינוך המיוחד. יישום החוק הוא חלק ממהלך מערכתי המקדם הכלה והשתלבות של תלמידים עם מגוון צרכים במוסדות החינוך.

המהלך מכוון לתת מענה מותאם לכל תלמיד בהתאם למאפייני התפקוד שלו, לצרכיו הייחודיים ולתמיכה הנדרשת לו, כדי לאפשר לו השתתף בתהליך הלמידה, למצות את יכולותיו ולקדם אותו בתחום הלימודי, החברתי והרגשי .

עקרונות נוספים ביישום התיקון לחוק החינוך המיוחד מתייחסים לשינויים בוועדות, להגברת השותפות עם ההורים כולל אפשרותם לבחור בסוג המסגרת לילדם, לאפשרות המימוש של סל שירותים אישי לתלמיד בכיתת חינוך רגיל, להרכב סל משאבים אישי גמיש ולתמיכות הנדרשות לתלמיד בהתאם לצרכיו.

אני מזמינה אתכם לקרוא את השאלות הנפוצות ביותר ששואלים הורים, ואת התשובות עליהן: 
 

1. מאיזה גיל/כיתה מומלץ לעשות אבחון דידקטי או פסיכו-דידקטי, ומה ההבדל ביניהם?

★תשובה:
אבחון דידקטי נועד לאתר לקויות למידה, התאמות ודרכי הוראה עבור הילד.
אבחון פסיכו-דידקטי הוא אבחון משולב הכולל חלק דידקטי ובנוסף חלק רגשי. 
באבחון פסיכו-דידקטי גם מחשבים את האיי קיו של הילד, דרכי חשיבה קוגניטיביות ועוד..מטרתו להעניק הסתכלות רחבה על הילד, המלצות בדרכי הבחנות והתאמות נוספות.

ניתן לעבור אבחון דידקטי ובמקרה הצורך לעשות השלמה לפסיכו דידקטי על ידי פסיכולוג חינוכי.

בבית הספר היסודי אין צורך לעבור אבחון פסיכו-דידקטי אם ילדך אינו מיועד לוועדת זכאות ואפיון על סמך לקויות למידה.

בחטיבה ובתיכון מומלץ אבחון פסיכו דידקטי מאחר שהוא מאפשר התאמות בדרכי הבחנות ברמה 3: בחינה מותאמת ובעל פה. 
 

2. הוזמנו על ידי בית הספר לדיון בצוות רב מקצועי, מה המטרה של הדיון? מה עלינו כהורים להכין או לעשות לקראת הדיון?

★תשובה:
דיון בצוות רב מקצועי נקרא בעבר ועדת שילוב. 
במסגרות החינוך לומדים תלמידים עם אפיונים שונים ולהם מגוון צרכים. לכל אחד מהתלמידים ישנן חוזקות וישנן מיומנויות הדורשות חיזוק וטיפוח, כל תלמיד בדרך המתאימה לו ולצרכיו. מטרת מהלך ההכלה וההשתלבות המיושם במערכת החינוך היא לתת מענה מותאם לצורכי התלמידים במסגרות החינוך הרגילות ובאחריותן, באופן שיאפשר להם להיות חלק בלתי נפרד מהחברה, ללמוד למידה משמעותית, להתקדם ולהתעצם כשאר בני גילם.

בדיון בצוות רב מקצועי דנים בקביעת זכאות התלמיד לשירותי חינוך מיוחד מסוג הוראה וטיפול, לכמה שעות זכאי ילדכם מתוך סל השעות הכולל של בית הספר עבור הוראה מתקנת, שעות שילוב, טיפול רגשי ועוד. 
בנוסף, דנים בצוות זה בתוכנית החינוכית היחידנית של ילדכם. התוכנית תגובש על ידי הצוות הרב-מקצועי, התלמיד וההורים. לכן חשוב שכהורים, תגיעו מוכנים לדיון. עליכם להבין: 
מהם הצרכים של הילד שלכם? מהן החוזקות שלו? אלו מענים יוכלו לתת לו את העזרה המיטבית?

התוכנית האישית מהווה בסיס לעבודת הצוות החינוכי, והיא מעודכנת באופן שוטף במהלך השנה. העדכון מתבצע על ידי הצוות הרב-מקצועי בהתאם לצרכי התלמיד בשיתוף ההורים ובשיתוף התלמיד.
 

3. הוזמנו ל"ועדת זכאות ואפיון". מהם המסמכים הנדרשים? מה התהליך בועדה זו?

★תשובה:
ועדת זכאות ואפיון דנה בעניינם של תלמידים במסגרות החינוך הרגיל המגלים קשיים משמעותיים וכן בעניינם של תלמידים עם מוגבלות הלומדים במסגרות החינוך המיוחד.

בעבר היא נקראה "ועדת השמה". על מנת שבית הספר יפנה ל"וועדת זכאות ואפיון", עליו להוכיח שמוצו כל היכולות במסגרת החינוכית, להוכיח שנעשתה לתלמיד תוכנית אישית ושהוא קיבל תמיכה משעות הסל הבית ספרי ועוד..

וועדת הזכאות והאפיון תקבע את הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים לרבות זכאות להסעה ולליווי, את רמת התפקוד והצרכים ואת היקף סל המשאבים שיינתן לתלמיד במידה והוריו יבחרו שילמד בגן/כיתה לחינוך רגיל.

ילדים המאובחנים עם הפרעת קשב וריכוז נמצאים תחת אפיון "לקות רב בעייתית ADHD״ .

כהורים, עליכם למלא את השאלון להורים. יש גם שאלון עבור תלמידים, ומומלץ לאפשר לילדכם לענות על השאלון החל מכתה ג'.

בנוסף יש באפשרותכם להביא מסמכים מגורם טיפולי או לבקש את הנוכחות שלו בוועדה. הכוונה לפסיכולוג, מדריך הורים, מטפל רגשי ועוד.

לאחר שדנו בזכאות של ילדכם לשירותי חינוך מיוחדים והזכאות אושרה במעמד ועדת זכאות ואפיון, כהורים, באפשרותכם לבחור אם ילדכם ילמד במסגרת חינוך מיוחד כוללני או במסגרת החינוך הרגיל. במידה וילדכם ילמד בחינוך הרגיל, תינתן לו תמיכה מסל אישי: שעות טיפול פרטניות, סייעת במידת הצורך, הדרכה של הצוות החינוכי ועוד..
 

4. ילדנו עם הפרעת קשב וריכוז, על מנת לעבור ועדה בין מקצועית או ועדת זכאות אפיון, מהו האבחון שאנו זקוקים לו?

★תשובה:
הגורם המקצועי שאבחנתו קבילה לוועדות לצורך אפיון ילדים עם הפרעות קשב וריכוז הוא: 
פסיכולוג מומחה, נוירולוג המתמחה בילדים ונוער, פסיכיאטר המתמחה בילדים ונוער, או רופא ילדים שהתמחה באבחון הפרעת קשב וריכוז.

לצערי, הורים רבים נגשים לאבחון דידקטי/ פסיכו-דידקטי כאשר אין צורך, היות שאבחון הפרעת קשב וריכוז אשר בוצע כבר על ידי גורם מוסמך הינו קביל בוועדות. אבל, במידה ועולה חשד שלילדכם יש לקות למידה רב-בעייתית אחרת, יש לגשת לאבחון דידקטי/ פסיכו-דידקטי לאחר התייעצות עם הצוות החינוכי בבית הספר של ילדכם. 
 

5. מה ההבדל בעזרת בית הספר לתלמיד לפני ועדת איפיון ואחרי ועדת איפיון?

★תשובה:
כאשר ילד אינו עובר ועדת האפיון, השעות שהוא מקבל הן מסל השעות המוסדי (בית הספר) המשמעות היא שבית הספר מקצה שעות לפי היכולת ולאחר בדיקת זכאות בין כלל ילדי בית הספר בעלי מורכבות.

לאחר שילדכם עבר ועדת אפיון, הוא זכאי לסל שעות אישי אשר שייך לו, וישאר איתו גם אם יעבור למסגרת חינוכית אחרת. כמו כן, להורים יש יכולת להשפיע על השימוש בסל השעות האישי של ילדם. 


הורים יקרים, כיום הגישה היא לאפשר לכם למצות את הזכויות ולקחת חלק פעיל בקבלת ההחלטות החינוכיות הנוגעות לילדכם. על מנת לדעת מהם האבחונים ומהם הזכויות של ילדכם, אנא התייעצו עם איש מקצוע שמתמחה בנושא. 
בנוסף, הצוות החינוכי ומערכת החינוך כאן בשבילכם. כדאי לכם לעבוד אתו בשיתוף פעולה למען ההצלחה של ילדכם.


בהצלחה,

יעל פקלר 
יועצת חינוכית (MA) פסיכותרפיסטית ומדריכת הורים. 
בעלים של "מרכז אגם" לטיפול בהפרעות קשב וריכוז 
https://www.agamcenter.co.il
050-9246174

 

תודה על קריאת העלון הנוכחי. 
אני מזמינה אותך לקרוא עוד בנושאי 
למידה והוראה - כאן 

הדרכת הורים - כאן


בברכה,

זיוה דינה - קשבים
ייעוץ להפרעת קשב,
דיוורי טיפול, חינוך ואימון
להתפתחות מקצועית ואישית 
 

 

 

 ה​​רשם לעלון כדי לקבל עדכונים על הטיפול ​בהפרעת קשב ADHD:

עלון קשב ADHD למשפחה

עלון קשב ADHD למבוגרים

הרשם ל"קשבים" כדי לקבל עדכונים לאנשי טיפול, חינוך ואימון:

״קשבים״ להתפתחות מקצועית


04.06.2020