מכתב תודה


מכתב תודה - הנהלת כנס להקשיב לקשב ADHD

מכתב תודה - הנהלת כנס להקשיב לקשב ADHD

לכבוד גב' דינה זיוה
מנכ"לית "קשבים"
שלום רב, 

שורת רבנים, אנשי חינוך, בכירי משרדי הממשלה ואישי ציבור והורים נטלו חלק בכנס 'להקשיב לקשב' שעמד בסימן "קידום מודעות וידע מקצועי בתחום הפרעת קשב" – הגר"ד גרוסמן, שר החינוך הרב רפי פרץ, יו"ר סיעת ש"ס ח"כ יואב בן צור, סגן רה"ע י-ם ומחזיק תיק חינוך חרדי אברהם בצלאל יו"ר פתחיה הרב יצחק גולדקנופף, הרב חנניה צולק יו"ר עזר מציון ועשרות אנשי מקצוע. 

הכנס ’להקשיב לקשב’ הינו מבית היוצר של ארגון "נוער בסיכוי" בנשיאות הרב גרוסמן , אשר פועלים בשנים האחרונות למען הנוער בסיכוי. ועדת היגוי מקצועית בנשיאות הגר"ד גרוסמן ובראשות הרב גבי כהן, מובילה את הפתרונות לטובת הנוער. הכנס הנוכחי הינו השלישי במספר הכינוסים והביקוש לעוד כינוסים מקצועיים גבוה מאוד, המהלך כבר בעיצומו ואיחוד
כלל הגופים המקצועיים בטיפול בבני הנוער תחת קורת גג אחת, מוכיחה את עצמה. 

מאות אנשי ונשות החינוך והורים שהשתתפו בכנס, נהנו מתוכן מקצועי ומרתק. משתתפי הכנס יצאו עם כלים מעשיים איך להתמודד עם התופעה ואנשי המקצוע רכשו הרבה ידע חדש ומקצועי מבכירי אנשי המקצוע בתחום וכן השיח עם עמיתים בתחום מעניקה כלים חדשים ודרכי פעולה שונים להתמודדות". 

במהלך ההכנות לכנס גב' דינה זיוה מנכ"לית קשבים נחשפה לפעילות נוער בסיכוי ונוצר ביננו שיתוף פעולה פורה לטובת הכנס הן בהבאת תמיכתה המקצועית של פרופסור איריס מנור יו"ר החברה להפרעת קשב לכנס והן בדיוור והפצת הכנס לכל מנויי קשבים, מה שייצר הרבה סחף ונרשמים שהגיעו דרך קשבים לכנס. 

פה המקום להודות לך באופן אישי על כל התמיכה. 

בשם הנהלת כנס להקשיב לקשב, אני מתכבד לברך אותך ולאחל לך הצלחה בכל אשר תפני תצלחי. 

בכבוד רב,
דוב שטראוך מנהל נוער בסיכוי, כנס להקשיב לקשב


24.07.2019