מאמר


הפרעות קשב ופעלתנות יתר - סקירה מקיפה

http://techedu.huji.ac.il/techedu/adhd/kesev.htm
14.01.2011