מאמר


ADHD כהפרעה הסתגלותית

אבולוציה ומהפכה בפסיכיאטריה של הילד:
ADHD כהפרעה הסתגלותית 

PETER S. JENSEN. M.D.. DAVID MRAZEK. M.D., PENELOPE K. KNAPP, M.D., LAURENCE STEINBERG, PH.D, CYNTHIA PFEFFER. M.D., JOHN SCHOWALTER, M.D., AND THEODORE SHAPIRO M.D.

המאמר מסביר את שלושת התכונות הבסיסיות של ADHD: חוסר קשב, היפראקטיביות ואימפולסיביות, כתגובות הסתגלותיות לסביבה הקדומה, אשר דרשה מהאדם לברוח מסכנות ולחפש או לצוד לעצמו מזון.

היפראקטיביות:
כל אורגניזם חייב להיות דרוך על מנת לאתר סכנות או הזדמנויות בסביבה.

חוסר קשב ומוסחות:
חוסר ההתמקדות בגירוי אחד מאפשר סריקה של הסביבה כדי לאתר סכנות ואיומים, בנוסף, המוסחות היא תוצאה של דריכות לסכנות.

אימפולסיביות:
תגובה מהירה לאותות וסימנים מהסביבה, ללא אורכה המאפשרת שיקול דעת.

מוכנות תגובה:
הציביליזציה האנושית השתנתה ב-10,000 השנים האחרונות בקצב מהיר מזה של הגנום האנושי. לפיכך האנושות לא הספיקה לסגל לעצמה תכונות שונות מאלו אשר שימשו את הציידים והמלקטים של ראשית האנושות.
כותבי המאמר מציעים לבחון את רפרטואר התגובות לפי המדדים של סביבה בטוחה/ בלתי בטוחה, עתירת/ עניית מקורות, וזמן אופטימלי/ קריטי.

מסקנת הכותבים:  בתי הספר העכשויים, הדורשים מיקוד קשב תוך סינון הסחות ותוך פאסיביות מוטורית מתאימים יותר לילדים "פותרי בעיות" ולא לילדים ADHD "מוכני תגובה".
מוצע שסביבת הלמידה תכלול כיתות קטנות, לימוד חוויתי תוך שימוש בידיים ובמגע, מתן לגיטימציה לתנועתיות, ומערכת יחסים אוהדת עם המורה. מוצע לעבור לשיטות לימוד מכוונות משימה, המתחשבות בתגובות הילד ה-ADHD וכן מתחשבות בתנאים שגרמו לו לדיכאון, חרדה או הפרעות התנהגות.
כמו כן מוצע לחקור את השפעת הצפיה בטלוויזיה ומשחקי הוידאו על מערכת הקשב של ילדים: הטלויזיה מדגישה דמיון, סיפורת, סיפוק מיידי ותגובה אמוציונלית מיידית, בעוד שמשימות בית הספר מדגישות הגיון, רצף, משמעת ואובייקטיביות.
כיצד ניתן לווסת את מערכת הקשב בתחום שבין סריקה למיקוד? באיזה גיל כדאי לעצב את הויסות?
הבנה טובה יותר של תכונות "מוכנות תגובה" יאפשרו את חקירת בקיעתן, התמשכותן או היעלמותן בקונטקסט של זמן וסביבה.
הבנת המאפיינים של ADHD בתוך ההקשר של תפקוד הסתגלותי, מהווה הבטחה לגילוי והבנה של אינטראקציות גן-סביבה ומוח-התנהגות, ומציעה אפשרות לפתח התערבויות מניעתיות וטיפוליות.

 

 התקציר הוכן על ידי זיוה דינה, תוך הסתמכות על התרגומים הבאים:
חלק א': בתרגום חגית35:
 http://img.tapuz.co.il/forums/23976033.doc
חלק ב', בתרגום almaly:
http://img.tapuz.co.il/forums/23976240.doc 
27.06.2015