שלמה אריאל


מומחה-מדריך בפסיכולוגיה קלינית ובטיפול במשפחה. מחברם של ספרים ומאמרים רבים בתחומי מומחיותו: אינטגרציה בפסיכותרפיה, טיפול רגיש-תרבות , חקר המשחק וטיפול אינטגרטיבי במשחק . מכשיר מטפלים בתחומי מומחיותו בישראל, ארה"ב וארצות שונות באירופה. מייסד ויו"ר העמותה הישראלית לטיפול במשחק