ליאת פינטו


מנתחת התנהגות ומנחה מחוזית באגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון, משרד החינוך.