מאמרים


התערבות חנוכית וטיפולית בתלמידים בעלי לקויות למידה

מערכת החינוך הממלכתית קיבלה על עצמה את האחריות לתת מענה הולם לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים במסגרת ערכי השוויון והדמוקרטיה של החברה בישראל. היא מפתחת בשנים האחרונות תהליכים חינוכיים שונים הבאים לתת מענה ומצריכים היערכות בית ספרית ליישום תהליכי איתור, תהליכי אבחון ותהליכי התערבות חינוכית וטיפולית.
htt...


15.07.2015

חוויה מיוחדת מאוד

חוויה מיוחדת מאוד

 "יש לך איזו דמות בחיים שגורמת לך לחוש שלא בטוב?" – עוד טרם עיכלתי את השאלה המחט במד הזרם זינקה בעשרות מונים. עיניה של המתשאלת ברקו ולרגע חשתי כי הן יותר נוצצות מהעטיפה הנהדרת של הספר. "אתה רואה?? על מי חשבת! תהיה כנה!" – על מי כבר חשבתי? אני עדיין מדמיין את העטי...


15.07.2015

עזרה בפיתוח מיומנויות חברתיות לילד עם ADHD

אצל ילד עם הפרעות קשב, אין תיאום במוח בין החלק המרגיש לחלק החושב. בעוד החלק החושב, האמור לרסן את ההתנהגות, פעיל במידה קטנה, הרי שהחלק המרגיש פעיל במידה מרובה וגורם להתנהגות אימפולסיבית המנוגדת לנורמה החברתית. למרות שהילד יודע את הנורמה, הוא איננו מצליח לרסן את דחפיו בהתאם לכלליה.
http://www.mako.co...


15.07.2015