אמות מידה לאבחון הפרעת קשב וריכוז (ADHD)

http://www.health.gov.il/hozer/mk08_2008.pdf

חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מתאריך 14/8/2008 המגדיר אמות מידה לאבחון הפרעת קשב וריכוז ADHD  בילדים, מתבגרים ומבוגרים, המלצות לאופן האבחון והטיפול: מי המאבחן, משך האבחון, אבחון ילדים ומתבגרים, כליי האבחון, אבחון מבוגרים, תחלואה נלווית ועוד.


23.01.2011