טיפ


התארגנות בבוקר

הסבו את תשומת לב הילד לשעונים בבית .(מחוגים) הקציבו זמן סביר לכל משימה ועודדו את הילד להתחרות מול השעון.אפשר גם להיעזר בשעון עצר שישמיע ציפצוף עם סיום המשימה.

31.05.2015