עלון קשב ADHD


עיבוד תמלילים קולח למרות ריבוי שגיאות כתיב

עיבוד תמלילים קולח למרות ריבוי שגיאות כתיב

עיבוד תמלילים קולח 
למרות ריבוי שגיאות כתיב

עדו בן צבי

עיבוד תמלילים אמור להיות יעיל. הוא אמור מהיר, להקל מאוד את התבטאות בכתב ולהותיר במשתמש תחושת הישג וסיפוק.

אחת המשימות החשובות של מעבד התמלילים היא צמצום ההתעסקות של המשתמש בענייני כתיב, עד להפיכתה לשולית וזניחה. אם בעת עיבוד התמלילים, המשתמש משקיע משאבי ריכוז וזמן משמעותיים במחשבה על ענייני איות, ייתכן שמעבד התמלילים שלו אינו מותאם להעדפותיו או למגבלותיו. במאמר זה אדגים את יכולת ההתאמה האישית הגבוה של מעבד התמלילים, תוך התייחסות לחלק מהקשיים, הנפוצים בקרב אנשים עם דיסגרפיה.

התמודדות עם שגיאות מקריות בסידור רצף האותיות ובבחירתן

התמודדות עם שגיאות חוזרות ונשנות

התמודדות עם קושי באיותן של מילים ארוכות

התמודדות עם בלבול תכוף בין מילים דומות צליל ושונות משמעות (הומופונים)

התקנת סמלילים שימושיים במקומות קלי גישה במעבד התמלילים


התמודדות עם שגיאות מקריות בסידור רצף האותיות ובבחירתן

הכלי של מעבד התמלילים, הקרוי "בדיקת איות ודקדוק", אינו מועיל במיוחד עבור מי ששוגה, באופן מקרי, בבחירתן ובסידורן. דהיינו, עבור מי, שלמשל, במקום לכתוב "בשר תותחים", עשוי לכתוב "שר בתותחים" (שיכול אותיות – האות ב' עברה מהמילה הראשונה לשנייה), "ברש תוחתים" (שיכול אותיות בכל מילה בנפרד), "בר תוחים" (החסרת אותיות) או "בקר תותחתים" (שחלוף אות במילה הראשונה והכפלת אות בשנייה). מתוך שמונה המילים השגויות שמניתי כאן, בדיקת האיות והדקדוק תזהה רק שלוש מהמילים כשגויות ורק עבור שתיים מהן היא תציע את התיקון הנכון ברשימת הצעות התיקון שלה.

מעבר לזאת, הרבה אנשים שלוקים בדיסגרפיה, לוקים גם בדיסלקציה. לכן, איתור מילה ספציפית מתוך רשימה של מילים דומות, כמו זו שבהצעות התיקון, עשוי לדרוש מהם משאבי זמן וריכוז רבים, בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. פעולות איתור תכופות מסוג זה הן מתכון בטוח לעיבוד תמלילים לא קולח ולא יעיל.

הדרך המועדפת עלי להתמודדות עם שגיאות כתיב כאלו היא שימוש במשוב קולי, המקריא כל מילה, מיד עם סיום הקלדתה. משוב כזה מבהיר במהירות למשתמש, איזה הבדל, אם בכלל, יש בין צירוף האותיות שהוקלד, לבין זה שהמשתמש רצה להקליד. הבהרה מהירה זו מאפשרת למשתמש לתקן את הכתיב בקלות ובמהירות. למשתמשים הצריכים במשוב קולי רק בכתיבה אנגלית, אני ממליץ להתקין את התוכנה SoothSayer 4. עבור שירות זה בעברית ובשפות נוספות, ניתן לנסות את התוכנה  EasyTutor, של חברת דולפין(הגרסה העברית נמכרת על ידי תשר געש). כמו כן, אני ממליץ גם על שימוש באוזניות לקבלת משוב קולי מהמחשב, במיוחד כאשר המשתמש אינו לבדו.

הצעות אחרות:

* אם למשתמש לא נוח לקבל את המשוב הקולי, מיד לאחר השלמת הקלדתה של כל מילה ומילה, הוא יכול לקבלו בעת השלמתו של כל משפט או חלק גדול יותר מהמסמך. קבלת משוב קולי עם השלמתו של כל משפט אפשרית, על פי רוב, בעזרת אותן תוכנות שנותנות משוב קולי עבור מילים בודדות. לקבלת משוב קולי עבור חלקי מסמך גדולים יותר, אני ממליץ על שימוש בקורא מסך, כגון NaturalReader, הפועל באנגלית בלבד, או אחד מקוראי המסך המסתדרים עם מנוע הדיבור "אהרון".

* המשתמש יוכל לנסות מחיקה מוחלטת של כל מילה, שהשגיאה באופן כתיבתה אינו ברור לו באופן מידי, וכתביה מחודשת שלה.

* אני ממליץ לכל מי שמחבר מסמכים ועל אחת כמה וכמה למי שנוטה לשגות בעניינים טכניים הקשורים באיותם, להשלים את חיבורם של המסמכים כשבוע לפני מועד הגשתם ולעשות להם הגהה מחודשת בערב מועד ההגשה. נוהל זה מסייע הן באיתור שגיאות כתיב והן באיתור שגיאות סגנון וניסוח. מנוחה בת כשבוע, בין השלמת חיבורו של מסמך לבין הגהתו המחודשת, מומלצת מסיבות הקשורות בזיכרון האנושי ובהשפעת ציפיותיו של אדם על תפישתו.

* המשתמש יכול לנסות את סיועה של תוכנת זיהוי דיבור, לצורך חיבור מסמכים. דהיינו, תוכנה שמאפשרת למשתמש לתת פקודות קוליות למחשב, בעזרת המיקרופון. התוכנה יכולה לפטור את המשתמש משגיאות כתיב מקריות. אולם, תוכנות כאלו קיימות במעט מאוד שפות והשפה העברית אינה אחת מהן. מעבר לזאת, הן יוצרות בעיה חדשה בשטף עיבוד התמלילים – הן פותחות שוב ושוב רשימות של מילים ודורשות מהמשתמש לבחור מהן את המילה, שהוא התכוון לומר. מי שמשתמש ב- Windows 7או Windows Vista, עם שפת ממשק משתמש אנגלית (התפריטים כתובים באנגלית), יכול לנסות את תוכנת זיהוי הדיבור המובנת במערכות ההפעלה אלה.


התמודדות עם שגיאות חוזרות ונשנות

זיכרון לא מוצלח לאיות, לא חייב להתבטא בשכחה מוחלטת של איותן של מילים. אדם הלוקה בדיסגרפיה עשוי להכיר מילים שהוא נוטה להתבלבל באיות שלהן. הוא עשוי לבזבז זמן בתיקון חוזר ונשנה של איותן או לבזבז משאבי ריכוז בהימנעות מודעת משגיאות באיותן. אם המצב הזה מוכר לך, שקול להשתמש בפונקציית התיקון האוטומטי של מעבד התמלילים.

איור 1:הוספת הערך "ייד -> יד" לפונקציית תיקון השגיאות האוטומטי, בעזרת לחיצה עם כפתור העכבר הימני על המילה "ייד", שהמעבד סימן כשגויה.
כאשר המשתמש נתקל, במהלך העבודה השוטפת בחיבור המסמכים, בשגיאת כתיב שהוא מודע לנטייה שלו לחזור עליה, מומלץ שהוא יוסיף לפונקציית התיקון האוטומטי הוראה לתיקון שגיאה זו. מרגע ההוספה, הפונקציה תתקן את השגיאה בעצמה, מיד עם הקשת הרווח שאחריה. הפונקציה יכולה להפוך צירוף אותיות, שאינו יוצר שום מילה מוכרת, למילה שהמשתמש התכוון לכתוב (למשל, היתון -> עיתון) וצירוף מילים בלתי סביר לצירוף המילים שהמשתמש התכוון לכתוב (מיתת סדום -> מיטת סדום). שימושים נוספים של הפונקציה:

* הפיכת חלק ראשון של מילה ארוכה, שהמשתמש מתקשה בקביעות באיותה, למילה שלמה (אנטרק -> אנטרקטיקה). אם כי יש שיטה נוחה יותר לעשות זאת ואדון בה בהמשך.

* פתיחת ראשי תיבות וסימני קיצור (מקצח"ר-> מפקדת קצין צנחנים וחיל רגלים ראשי)

* הפיכת צבר סימני פיסוק לסמליל.

משתמשים רבים שאלו אותי אם קיים חשש, שבגלל תוספת הוראת תיקון לפונקציית התיקון האוטומטי, הפונקציה זו תכניס מילים לא רלוונטיות למסמכים עתידיים. תשובתי היא שמניסיוני, זה לא קורה ואם הם המשתמש יגלה שזה דווקא כן קורה, הוא יוכל להחזיר את המצב לקדמותו.

ניתן להוסיף ערכים לפונקציית התיקון האוטומטי בדרכים הבאות:

* לחיצה עם כפתור העכבר הימני, על מילה שהמעבד סימן כשגויה ובחירת השורה "תיקון שגיאות אוטומטי" בתפריט שנגלה (ראה איור),

* מתוך תיבת הדו-שיח של בדיקת האיות והדקדוק, שנפתחת בעזרת מקש הקיצור F7או בעזרת הקלקה על צלמית בדיקת האיות והדקדוק (בדגמי המעבד החדשים היא בסרגל "סקירה"),

דרך התפריט "שפה" בדגמי המעבד הישנים.

* בעזרת סמליל הפקודה "אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי", שניתן להתקין על סרגל הכלים לגלישה מהירה או במקום נוח אחר על סרגלי הכלים. אפשרות זו מומלצת ביותר למשתמשים כבדים בפונקציית התיקון האוטומטי. לפרטים טכניים על התקנת הסמליל במקום נוח, ראה את הסעיף האחרון של המאמר.

החיסרון של פונקציית התיקון האוטומטי הוא שהפונקציה תתקן רק שגיאות שהמשתמש יעשה בעתיד. שגיאות שכבר נעשו אפשר לתקן בעזרת פונקציות אחרות – הפונקציה "החלף" (מקבוצת העריכה או מסרגל העריכה) והפונקציה "תקן הכול" שבתיבת הדו-שיח של בדיקת האיות והדקדוק.


התמודדות עם קושי באיותן של מילים ארוכות

בכל פעם שהמשתמש נתקל במילה, שהוא מתקשה לאיית אותה בשל אורכה (או בקטע תמליל ארוך שהוא עתיד להקליד שוב ושוב), מומלץ שהוא יזין אותה בפונקציית התמליל האוטומטי של מעבד התמלילים. בפעם הבאה, שהמשתמש יתחיל להקליד מילה זו (או קטע תמליל זה) וייקלע לחוסר ביטחון לגבי אופן המשך האיות, הוא יוכל ללחוץ על F3ומעבד התמלילים ישלים את הקלדה עבורו. מעבד תמלילים, שאינו מדגם 2007, גם יציע למשתמש, באופן אוטומטי, להמשיך את הקלדתה של אותה מילה בלחיצת כפתור (ראה את חלקו התחתון של איור 2). ההצעה תופיע אחרי הקלדת האות הרביעית של המילה (או של קטע התמליל).

כדי להזין במהירות ערכים חדשים בפונקציית התמליל האוטומטי, ניתן להתקין את הלחיץ "שמור הקטע הנבחר בגלריית הטקסט האוטומטי" במקום נוח לגישה (אופן ההתקנה מוסבר בסעיף האחרון של מאמר זה). משתמש שמוצא רשימת מילים ארוכות מוכנה מראש, יכול להזין את כולה בפונקציית התמליל האוטומטי, על פי המאמר שבקישורית זו.ניתן, כמובן, גם לקנות תוספים למעבד התמלילים כגון  SoothSayer 4או EasyTutor, המכילים פונקציית ניבוי מילים, שבה הוזנו כבר מראש ערכים רבים.

פתרונות אחרים:

* שימוש בפונקציית התיקון האוטומטי, כפי שמוסבר בסעיף הקודם.

* איות מילה נרדפת קצרה והמרתה למילה הרצויה, בעזרת פונקציית אוצר המילים הנרדפות של מעבד התמלילים. באותו אופן, אפשר גם לאיית מילה מקבילה בשפה אחרת ולהמיר אותה למילה הרצויה, בעזרת כלי התרגום של מעבד התמלילים. אל הפונקציות האלה ניתן להגיע בהקלקה עם כפתור העכבר הימני, על המילה שיש להמירה. אפשר גם בלחיצה על צלמיות המצויות בסרגל הכלים "סקירה" (או תפריט השפה שבסרגל הכלים "כלים" בגרסאות ישנות יותר של מעבד התמלילים) או דרך צלמיות שהמשתמש יכול להתקין במקום נוח יותר (כפי שמוסבר בסעיף האחרון של המאמר). אל אוצר המילים הנרדפות אפשר להגיע גם בלחיצה על Shift+F7.

* במקום להקליד את המילה, ניתן להגות אותה אל המיקרופון של המחשב ולהמירה למילה כתובה בעזרת בתוכנה לזיהוי דיבור. פתרון זה קיים רק בשפות בודדות והשפה העברית אינה אחת מהן. במערכות ההפעלה ויסטה וWin7, ששפת ממשק המשתמש שלה היא אנגלית, מובנת מערכת זיהוי דיבור חינמית. ניתן למצוא אותה באשף הנגישות של מערכת ההפעלה.


התמודדות עם בלבול תכוף בין מילים דומות צליל ושונות משמעות (הומופונים)

איור 2: למעלה – שימוש בפונקציית תמליל אטומטי כדי להבדיל בין מילים דומות צליל ושונות שמשעות.למטה – שימוש בפונקציה זו לייעודה המקורי, להשלמת קטע תמליל בלחיצת כפתור.

הפתרון המועדף עלי לבעיית הבלבול התכוף בין מילים דומות צליל ושונות משמעות (הומופונים), הוא שימוש בפונקציית התמליל האוטומטי, שלא לייעודה המקורי (דהיינו, לא לייעוד שהוסבר בסעיף הקודם). כשמשתמשים בפונקציה זו כדי להבדיל בין הומופונים, הגדרותיהן של המילים צצות בחלונית הצעת ההשלמה. כדי לאפשר זאת, מזינים במאגר ערכי הפונקציה מילים, בצרוף הגדרותיהן. לדוגמה, ניתן להזין בפונקציה את הערכים "פיכח=לא שיכור" ו"פיקח=חכם". פרטים טכניים:

* הפתרון הזה לא עובד במעבד תמלילים מדגם 2007. אם זה דגם המעבד שלך, תצטרך לשדרג לדגם 2010, לרדת לדגם 2003 או להשתמש בפונקציות תמליל אוטומטי וחיזוי מילים של תוכנת תוסף למעבד התמלילים, כגון  SoothSayer 4או EasyTutor.

* כדי שפתרון זה יהיה נוח, המשתמש יצטרך להתקין את הלחיץ "שמור הקטע הנבחר בגלריית הטקסט האוטומטי" במקום נוח לגישה. אופן ההתקנה מוסבר בסעיף האחרון של מאמר זה.

* למיטב ידעתי, אין סידור שיכול לחסוך מהמשתמש הזנה של כל הערך בנפרד ובכוחות עצמו. אולם, המשתמש אינו חייב להזין את כל הערכים מיד – ניתן לעשות זאת בהדרגה, תוך כדי העבודה השוטפת בחיבור מסמכים. בכל פעם שהמשתמש מתלבט בין שתי מילים, הוא יכול לוודאאת משמעותן ולהזין את הגדרותיהן בפונקציה.

* את וידוא משמעות המילים, לפני ההזנה בפונקציית התמליל האוטומטי, קל לבצע בעזרת פונקציות כמו אוצר המילים הנרדפות או כלי התרגום. סמלילי הפעלת פונקציות אלה נכללים בתפריט, שנחשף בהקשה עם הכפתור הימני של העכבר, על המילה, שאת פירושה מנסים לוודא. אפשר גם להתקין לפונקציות אלה סמליל נוסף במקום נוח אחר, כפי שמוסבר בסעיף האחרון של מאמר זה.

איור 3: בירור משמעותה של המילה "דיוטה", בהפעלת אוצר המילים הנרדפות, בעזרת לחיצה על מילה זו עם כפתור העכבר הימני ולחיצה על השורה "מילים נרדפות" מהתפריט שנפתח.

פתרונות אחרים:

·         משוב קולי עברי, שמקריא את המילה האחרונה שנכתבה, עשוי לעזור למשתמש לזהות בלבול בין מילים עבריות, שהעיצורים שלהן דומי צליל והן כתובות בלא ניקוד. למשל, המילים "קבר" ו"כבר". ניתן לנסות את המשוב הקולי שבתוסף התוכנה  EasyTutor, של חברת דולפין(הגרסה העברית נמכרת על ידי תשר געש).

* התוסף, EasyTutor, מכיל גם פונקציה, שמסמנת בלחיצת כפתור, את כל המילים בעלות ההומופון, המצויות בפסקה, שכתיבתה כבר נשלמה. לתוכנה זו יש רשימת הומופונים מוכנה מראש, לפחות בשפה האנגלית ואפשר להוסיף לרשימה מילים בשפות מגוונות.

* המשתמש יכול לשנות את ייעוד האינדקס האוטומטי כך שתמצא עבורו מילים בעלות הומופונים במסמך מוגמר: פונקציית האינדקס האוטומטי נועדה, במקורה, ליצור אינדקס של מסמך מוגמר, שמכיל כל מילה, המופיעה גם במסמך זה וגם במסמך שני. המסמך השני אמור להכיל רשימת מילים חשובות, אך אם במקומו משתמשים במסמך עם רשימת מילים בעלות הומופון, האינדקס המתקבל מכיל כל מילה שיש לבדוק אם היא נכתבה במקום ההומופון שלה. את הבדיקה אפשר לעשות בכמה דרכים. אפשר, למשל, לבדוק את משמעות כל מילות האינדקס בעזרת אוצר המילים הנרדפות (כפי שהוסבר למעלה), לאתר בו מילים שאינן קשורות לנושא המסמך ולהחליף אותן במילים הרצויות, בכל המאמר בעזרת הפונקציה "החלף הכול". המאמר DIY Homophone Checker in Microsoft Wordמסביר דרך אחרת לבדיקה הזו ומפנה אל מסמך עם רשימת הומופונים אנגליים נרחבת.

* המשתמש יכול לתרגם את התמליל שכתב, בעזרת "גוגל תרגום", לשפה אחרת שבה הוא שולט ולחפש במסמך המתורגם מילים, שאינן רלוונטיות לנושא הכתיבה. חלק מהמילים האלו יעידו על בלבול בין הומופונים במסמך המקורי. (משתמשים עם דיסלקציה יכולים לקרוא את המסמך המתורגם בעזרת קורא מסך, כגון NaturalReader).


התקנת סמלילים שימושיים במקומות קלי גישה במעבד התמלילים

במאמר זה סקרתי מספר כלים של מעבד התמלילים, שאני ממליץ לאנשים עם דיסגרפיה להתקין את הסמליל שלהם, במקום נוח לגישה. אם מעבד התמלילים שלך הוא מדגם 2007 ומעלה, אשמח לשלוח לך, בחינם, תבנית מעבד תמלילים, שבה כעשרה סמלילים כאלו כבר מותקנים במקום נוח. הם מותקנים כקבוצה בסרגל הדומה לסרגל הבית.

במעבדי תמלילים מדגם 2007 ומעלה, ניתן להתקין סמלילי הפעלה של פונקציות שונות, על סרגל הכלים לגישה מהירה. לצורך זה, יש ללחוץ על סמליל החץ שבסרגל הגישה המהירה (ליד סמלילי הפונקציות "שמור" ו"בטל") ולעקוב אחרי ההוראות המתגלות בתפריטים. בדגמים הישנים של מעבד התמלילים, ניתן להתקין סמלילים של כלים אלה בסרגל העריכה. לצורך זה, יש ללחוץ עם כפתור העכבר הימני על מקום מקרי בסרגלי הכלים ולעקוב אחרי ההוראות המתגלות בתפריטים ותיבות השיחה.

ישנם שינויים רבים נוספים שניתן לבצע, בעיצובו של ממשק המשתמש, של מעבד התמלילים. ישנם גם פתרונות נוספים להתאמת מעבד התמלילים לבעיות הכתיב שסקרתי פה, פתרונות לבעיות כתיב הנובעות מדיסגרפיה שלא סקרתי פה ופתרונות לבעיות כתיב, שאינן נובעות מדיסגרפיה. אשמח לתת מידע נוסף בנושאים אלו.

ניתן ליצור עמי קשר: 

עדו בן צבי, יחס אישי - מחשבים
מומחה לטכנולוגיה מסייעת (MA) וטכנאי מחשבים,
באר שבע, טל. 054-4563823.

http://www.abiliko.co.il/index2.php?id=2041&lang=HEB

 


 ה​​רשם לעלון כדי לקבל עדכונים על הטיפול ​בהפרעת קשב ADHD:

עלון קשב ADHD למשפחה

עלון קשב ADHD למבוגרים

הרשם ל"קשבים" כדי לקבל עדכונים לאנשי טיפול, חינוך ואימון:

״קשבים״ להתפתחות מקצועית


01.01.2018