עלון קשב ADHD


זכויות תלמידים והורים בוועדת השמה

זכויות תלמידים והורים בוועדת השמה

עלון קשב ADHD 
מה זה "מפגרים בעלי רצון"? מה זה "עציץ" בחטיבה העליונה? מה עושים כאשר התלמיד זקוק ליותר עזרה או לפחות עזרה ממה שבית הספר מציע? דליה לוי, מומחית להפרעת קשב ולקויות למידה, מספרת על ועדת השמה בהומור של בעלת נסיון אמהי ומקצועי בשטח.

זכויות תלמידים והורים בוועדת השמה
דליה לוי

בית הספר טען שהבן שלי יהיה "עציץ" בחטיבה העליונה כי כבר ב-ט' הוא לא תלמיד... הבנתי שבית הספר הזה לא יכול להתמודד עם ה"תכשיט" שלי – וביקשתי ועדת השמה. הבאנו, הוריו, את הנער אתנו לישיבה, כי הרי מדובר בבחור בן 15 שיכול לדבר בעד עצמו. וכך הוא אמר שם, קבל עם וועדה: "לבית הספר אין את הכלים לעזור לי"... מפי עוללים ויונקים!!

בדיון שנערך בוועדה מאוד מכובדת, הוחלט, שהוא זכאי לעבור לכיתה קטנה של לקויי למידה. ייתכן שזאת הייתה ההחלטה הכי קשה בחיי, להעביר את בני לחינוך המיוחד ביוזמתי, אבל אין ספק שזו הייתה ההחלטה הכי נכונה והכי טובה עבורו! בתיכון הוא ישב ולמד 3 שנים, רכש חברים, ביסס את הדימוי העצמי שלו, זכה באהבת המורים ואפילו עשה בגרות, בגרות חלקית, אבל עשה! בהצלחה רבה והישגים גבוהים.

בפעם השנייה נכחתי בוועדת השמה כאשר בית הספר ביקש להעביר את בתי מכתה ו' בחינוך המיוחד לחטיבת ביניים רגילה. בתי, ילדה מאומצת ממוצא אתיופי שהגיעה אלינו בגיל שנתיים, הייתה בעלת  דיסלקסיה פונולוגית קשה והפרעות קשב. את הקריאה רכשה רק בכיתה ו'. כל השנים קיבלה שילוב ונאבקה בשיניים.... ואחר כך העבירו אותה לכיתה קטנה.

שבועיים אחרי תחילת שנת הלימודים, אנחנו מקבלים טלפון ממנהלת החטיבה... הכיתה נמוכה מידי עבור הילדה! יש שם ילדים עם פיגור ואוטיזם והיא הציגה במבדקים הישגים יותר גבוהים מכיתות ז' הרגילות... בואו בבקשה ותוציאו אותה... תוך יומיים חזרה לחטיבה ה"רגילה", שם עברו עליה 3 שנות מאבק עם מורות צעירות שאין להן מושג. אחר כך עברה לכיתת מב"ר, מסלול בגרות רגיל, ובשפת הילדים:  "מפגרים בעלי רצון", מורות מעולות מהשורה הראשונה ו...בגרות מלאה בהישגים מעולים!!

שתי חוויות שונות אבל סוף טוב, הכל טוב! הבן סיים מכינה לקראת לימודי הנדסה, והבת סיימה שנת שירות והיא לפני גיוס.


מהי ועדת השמה?
ועדת ההשמה היא ועדה סטטוטוריות, כלומר, ועדה מתוקף חוק, לפי חוק חינוך מיוחד תשמ"ח  1988. הועדה נמצאת בכל רשות חינוך מקומית. מטרתה לדון בזכאותו של התלמיד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ולהשמה בסוגי המסגרות החינוכיות המתאימות לו. ועדת ההשמה משמשת גם כוועדת ערר. 
נוכחות ההורים בדיוני הוועדה חשובים ביותר! 

במה עוסקת ועדת ההשמה?
מדיניות משרד החינוך בכל הקשור לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים היא לשלב אותם בחינוך הרגיל, על פי יכולותיו של כל תלמיד. השילוב במסגרת מדיניות השילוב  ולפי המלצת ועדת שילוב נעשה באמצעות תוספת של שעות הוראה ולימוד פרטניים. 

אם נמצא שהתלמיד אינו יכול להמשיך ולהשתלב בחינוך הרגיל, על ועדת ההשמה לבחון שוב את יכולתה של המסגרת הרגילה לתת מענה לצרכיו החינוכיים, ואם צריך, לדון בזכאותו לחינוך מיוחד וגם להציע השמה במסגרות של החינוך המיוחד המתאימות לו מבחינת סוג הלקות והחריגות שלו. מטרת הדיונים המתקיימים בוועדת ההשמה היא לקבל החלטות חינוכיות מיטביות לגבי המשך דרכו החינוכית של התלמיד.

הרכב הוועדה הוחלט בחוק וכן הוחלט שההורים זכאים להביא מלווה מטעמם. התלמיד יופנה לוועדת ההשמה לאחר שהצוות במוסד החינוכי שלו איתר קשיים בתפקוד, שיתף אתכם, ההורים, בקשיים אלה, והגיע למסקנה שכל התכניות העומדות לרשות המוסד החינוכי אינן עונות במידה מספקת על צרכיו של התלמיד. כתוצאה מכך, הוחלט להביא את עניינו לוועדה מקצועית שתדון באפשרויות התמיכה הדרושות לו. 
 

מעורבות ההורים בדיון
מעורבות ההורים בדיון חשובה מאוד!  הדיון בוועדה משפיע מאוד על קבלת ההחלטות. זהו גורם מקצועי המאפשר להיוועץ בו ולהשמיע בפניו ובפני הצוות החינוכי את דעת ההורים, עמדתם, התלבטויותיהם ושאלותיהם בכל הקשור להמשך דרכו החינוכית של ילדם. 

חשוב מאוד שההורים ישתפו את חברי הוועדה בכל מידע שיש ברשותם ויגישו את כל חוות הדעת המקצועיות שבידיהם, כדי שקבלת ההחלטה תהיה מושכלת ומיטבית לגבי הילד. הדבר נכון במיוחד אם אתם הורים לילדים צעירים שטרם למדו במערכת החינוכית.  


מעורבות התלמיד בדיון
הזימון לדיון בוועדה מופנה להורים ולילדים. חשוב להדגיש כי הזמנת הילד נובעת מהחשיבות של השתתפותו בהליכים הנוגעים למהלך חייו, והמאפשרים לו להקשיב,  לקבל מידע ולהביע את מחשבותיו, את רצונותיו, את עמדותיו ואת רגשותיו . יחד עם זאת, השתתפותו של הילד בדיון אינה חובה, ותלויה הן בשיקולי ההורים והן בשיקולים של אנשי המקצוע מטעמם, ולוקחים בחשבון את טובת הילד.

במהלך הדיון יוכל הילד לשמוע את דבריהם של משתתפי הוועדה, להשתתף ולספר על יכולותיו ועל קשייו מנקודת מבטו, ולציין את העדפותיו ואת ציפיותיו מעצמו ומהמערכת החינוכית. עם זאת, יכולים גם ההורים או בא כוחם לייצג את עמדתו ואת רצונותיו של הילד והמשפחה בפני חברי הוועדה.


דיון, החלטה, זכויות, ערעור
הדיון מתנהל באווירה מקצועית, נעימה ומקבלת, כאשר המטרה העומדת לנגד עיני כולם היא טובת הילד באופן חד משמעי! לא צריך לחשוש ולהתנגד. ואם אתם חשים חוסר ביטחון, תוכלו להביא עימכם איש מקצוע מטעמכם או כל מלווה אחר.

הדיון מתנהל כתהליך מסודר מגובה במסמכים, תצפיות, אבחונים ומעקב אחר כל התכניות שהילד קיבל במטרה אחת: לשלב את הילד במקום הכי נכון עבורו על פי צרכיו ויכולותיו.

סיכום הדיון וקבלת ההחלטה נעשה רק על ידי חברי הוועדה, ואתם, ההורים, תקבלו הודעה מנומקת. יש לכם זכות לקבל את פרוטוקול הוועדה.

זכות חשובה נוספת של ההורים היא לערער על החלטת הוועדה, על ידי פנייה בכתב ליושב ראש הוועדה בנושא שילוב, ופניה למנהל המחוז בנושא השמה, והוא יזמן ועדת ערר. החלטת וועדת הערר היא סופית ואחריה לא יתקיים דיון נוסף.
 

סיכום
זיכרו: ייתכן שבאמת הכיתה המיוחדת היא המענה הנכון לילד והיא זו שתביא אותו להישגים, כמו במקרה של בני. כאשר הכיתה או בית הספר אינם מתאימים, אזי התהליך הפיך וניתן  להחזיר את הילד לחינוך הרגיל, כמו במקרה של בתי.

לכל החלטה יש יתרונות וחסרונות, חשוב שהיתרונות יעלו על החסרונות ושהילד יגיע למקום בו יוכל ללמוד, להתפתח ולהתקדם!


דליה לוי – הלוחשת למשפחה
מורה בכירה לחינוך מיוחד ומאבחנת דידקטית B.A
מרצה במכללות למורים, מנחת קבוצות הורים וילדים
052-810-5212   www.dalialevi.co.il

 
תודה על קריאת העלון הנוכחי. 
עד העלון הבא, כדאי לך לקרוא עוד עלונים שיצאו בנושאי למידה והוראה 
כאן: http://adhdindex.co.il/cat-12

 

בברכה,

זיוה דינה - קשבים
ייעוץ להפרעת קשב,
דיוורי טיפול, חינוך ואימון
לקהלי יעד מותאמים במיוחד
adhdindex.co.il 

 

 

 ה​​רשם לעלון כדי לקבל עדכונים על הטיפול ​בהפרעת קשב ADHD:

עלון קשב ADHD למשפחה

עלון קשב ADHD למבוגרים

הרשם ל"קשבים" כדי לקבל עדכונים לאנשי טיפול, חינוך ואימון:

״קשבים״ להתפתחות מקצועית


07.11.2017